Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteŽelim da znam...Da li sam obavezan da imam poštanski sandučić?
 
Svijet pošte

Da li sam obavezan da imam poštanski sandučić?

 
 
 
Posjedovanje sopstvenog kućnog sandučića je vaša zakonska obaveza.

Izvod iz Zakona o poštanskim uslugama (čl. 34):
"Vlasnik stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta mora na ulazu u objekat, dvorište ili na drugi pogodan način obezbijediti postavljanje i održavanje kućnog sandučića.
Kućni sandučić mora biti označen imenom i prezimenom vlasnika, odnosno korisnika objekata, kao i brojem stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta..."