Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaFilatelija kod nas
 
Svijet pošte

Filatelija kod nas

Na svečanosti organizovanoj povodom obnavljanja izdavanja crnogorskih poštanskih maraka, održanoj 15. decembra 2005. godine, predsjednik Odbora direktora Pošte Crne Gore, gospodin Vojin Grdinić, istakao je sljedeće:
 
U prilici smo da objavimo da Pošta Crne Gore od danas, 15. decembra 2005. godine, u svojim saobraćajnim kanalima ima poštansku marku koju izdaje sama, i to prvi put nakon 1913. godine.
Za sve nas, dakle za sadašnju generaciju poštara, ovo je izuzetan, rekao bih čak i istorijski trenutak, a dozvolite mi da sa posebnim ponosom istaknem da je ovo, iz niza razloga, izuzetan datum i za Crnu Goru.
 
Iza ovog posla, iza svega onoga što ćemo biti u prilici danas da vidimo i što će biti u upotrebi u budućnosti, stoji dugotrajan, a u pojedinim momentima i mukotrpan proces. No, značaj projekta koji smo pred sobom imali, bio nam je dodatni podsticaj da u tom procesu istrajemo do kraja.
 
Na izvjestan način počeci realizacije ovog posla, korespondiraju sa ukupnim težnjama Pošte Crne Gore da izraste u respektabilan privredni subjekt. Naime, Pošta je, u prethodnom periodu, osim u oblasti filatelije, napravila niz drugih, po našem mišljenju, značajnih i velikih poslovnih iskoraka.
 
Već od 1999. godine, dakle, godine transformacije Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore i novog samostalnog početka rada bez segmenta telekomunikacija, Pošta čini ogromne napore na polju interne transformacije.
 
Prije svega, koncentrisali smo se na prelazak iz sistema koji je koncepsijski, funkcionalno i organizaciono bio zamišljen kao neprofitabilni javni servis u tržišno orjentisan, klijent - orjentisan i samoodrživ privredni sistem, a što su, upravo, osnovne odrednice modernih poštanskih sistema u svijetu.
 
Dakle, na putu transformacije koristili smo uspješne primjere razvijenih poštanskih uprava Evrope i svijeta i, uglavnom, sopstvenim snagama postigli rezultate koji nijesu zanemarljivi.
 
Danas, objektivni poznavalac poštanskih prilika, lako može uočiti, iz niza parametara, da se Pošta Crne Gore značajno razlikuje od one iz 1999. godine, sa početka transformacionog procesa.
Izgled objekata, broj zaposlenih radnika, funkcionalnost, efikasnost, kvalitet i asortiman usluga, profitabilnost i opšti korporativni identitet su upravo najbolji pokazatelji ovoga o čemu govorim i oni nam daju ohrabrenje za nastavak započetih aktivnosti.
 
Na žalost, čitav ovaj proces, iz više razloga, ne teče glatko.
 
Međutim, usvajanjem Zakona o poštanskim uslugama, koji je stupio na snagu u avgustu ove godine, stvoren je normativni okvir za puni razvoj poštanske djelatnosti u Crnoj Gori, na principima evropskog poštanskog zakonodavstva, a u skladu sa tim stvoreni su i uslovi za dalji razvoj Pošte Crne Gore kao nosioca univerzalnog poštanskog servisa u Republici.
Naši dalji planovi su vezani za punu afirmaciju klasičnih poštanskih servisa, bolju iskorišćenost topografske mreže naših objekata i uključivanje u razvoj elektronskih usluga, a što će biti podrška vladinim programima razvoja informacionog društva.
No, kako god Pošta bude izgledala u budućnosti, poštanske marke će uvijek ostati njen osnovni simbol i prema marki će se, s razlogom, u Pošti gajiti poseban odnos.
 
Jer, poštanske marke u sebi nose dvije podjednako važne dimenzije.
 
Prva je, svakako, komercijalne prirode .
 
Druga, ne manje značajna dimenzija, koju ovom prilikom želim posebno da apostrofiram, jeste da smo danas dobili jedan, da ga tako nazovem – medij, koji je izvanredno podesan za svaku vrstu promociono – propagandne aktivnosti, i za poštanskog operatora i za državu koju taj operator predstavlja, a koji je u svijetu, u komunikaciji među modernim državama, i neophodan i uobičajen.
 
U ovom kontekstu, pomenuću podatak da će samo prva prigodna poštanska marka iz Crne Gore u 2006. godini otići na 500.000 adresa u svijetu i prenijeti određenu poruku o Crnoj Gori. Mislim da je ovo sasvim dovoljna ilustracija značaja, ali i globalnog uticaja filatelije.
 
Napomenuo bih, a to ćete biti u prilici i da vidite, da smo vrlo brižljivo i studiozno birali teme i likovna rješenja za Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka u 2006. godini.
Svečanosti ovog tipa su dobra prilika da se podsjetimo i zahvalimo svima onima, kojih je dosta i koje zbog vremenskog ograničenja ne mogu pomenuti, a koji su svojim konkretnim angažmanom, prijateljskim savjetom i razumijevanjem doprinijeli da što smo danas u prilici da promovišemo prve redovne poštanske marke koje samostalno izdaje Pošta Crne Gore, nakon pune 92 godine.
Na kraju, dozvolite mi da još jednom izrazim zadovoljstvo što od danas Crna Gora ponovo ima svoju marku, a vjerujem da ćemo svi mi, od sada, a i u godinama koje su pred nama, biti ponosni što je imamo i što će poštanska marka Crne Gore, na svoj način, pronositi glas o našoj zemlji svuda po svijetu.