Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteŽelim da znam...Gdje da kupim poštanske marke?
 
Svijet pošte

Gdje da kupim poštanske marke?

 
 
Redovne poštanske marke možete kupiti na svim šalterima svih pošta u Crnoj Gori.
 
Kao prodajno mjesto za prigodne poštanske marke Pošta Crne Gore je odabrala sljedeće pošte:
 
1. Pošta - 81101 Podgorica 1
2. Pošta - 81105 Podgorica 5
3. Pošta - 81106 Podgorica 6
4. Pošta - 81107 Podgorica 7
5. Pošta - 81109 Podgorica 9
6. Pošta - 85310 Budva 1
7. Pošta - 85316 Bečići
8. Pošta - 85340 H.Novi
9. Pošta - 85339 Kotor Stari Grad
10. Pošta - 85347 Igalo
11. Pošta - 85336 Perast
12. Pošta - 85320 Tivat
13. Pošta - 85000 Bar
14. Pošta - 85355 Sutomore
15. Pošta - 85343 Bijela
16. Pošta - 85360 Ulcinj
17. Pošta - 81402 Nikšić 2
18. Pošta - 84220 Žabljak
19. Pošta - 84000 Bijelo Polje
20. Pošta - 84300 Berane
21. Pošta - 85330 Kotor
22. Pošta - 84320 Andrijevica
23. Pošta - 84325 Plav
24. Pošta - 84310 Rožaje
25. Pošta - 84210 Pljevlja
26. Pošta - 81250 Cetinje.