Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKvalitetISO 14001
 
O kompaniji

ISO 14001

 
Nivo i dinamika ugrožavanja prirode raznim otpadima tokom prošlog vijeka su bili dostigli tako velike razmjere da se taj problem morao  hitno i globalno rješavati.  

Standard ISO 14001 za sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao odgovor  na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija prema životnoj sredini. 

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje na prvom mjestu da je poslovanje preduzeća usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine. ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu. 

Implementacija Sistema menadžmenta životne sredine se odnosi na Hibridnu poštu. Izbor ISO 14001 za Hibridnu poštu napravljen je procjenom koliko radni procesi zagađuju životnu sredinu. Obzirom na kompjutersku opremu i hemikalije koje se koriste u radu, procijenjeno je da je korisno da se ovaj standard implementira. Iako taj nivo zagađenja nije bio zabrinjavajući, on uvijek nosi potencijalni rizik po zdravlje ljudi i okoline, pa su zbog toga svi zaposleni zadovoljni mjerama koje su preduzete na osnovu zahtjeva standarda ISO 14001.