Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKvalitetISO 27001
 
O kompaniji

ISO 27001

 
ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija. Standard podliježe različitim područjima primjene kao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora rizika, rješavanje bezbjednosnih incidenata, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema,… Primjena ovog standarda obezbjeđuje organizacijama da svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama demonstriraju poslovanje na bazi principa zaštite i bezbjednosti informacija.

Standard ISO 27001 je posebno značajan standard za Poštu jer se Pošta bavi uslugama masovnog karaktera koje se baziraju na Informacionim tehnologijama i potrebom zainteresovanih strana za očuvanjem poverljivosti i bezbjednosti informacija. 

Implementacija i primjena standarda ISO 27001 u Hibridnu poštu je  bila izraz odgovora na zahtjeve velikih korisnika usluga Hibridne pošte za obezbjeđenje sigurnosti informacija. U procesu pripreme i implementacije standarda ISO 27001 u Hibridnu poštu, Sektor za informaciono-telekomunikacione tehnologije, koji održava procese vezane za cijeli poštanski informacioni sitem i primjenu ICT tehnologija , morao je da usaglasi svoje procese sa zahtijevima standarda ISO 27001, čime je obuhvaćena i Hibridna pošta kao podsistem. 

Prednosti koje Hibridnoj pošti obezbjeđuje primjena standard ISO 27001 su sljedeće:
  • konkurentska prednost,
  • smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova,
  • usaglašenost sa važećim zakonskim propisima,
  • veće povjerenje korisnika poštanskih usluga, zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana zbog uvjerenosti da su njihovi podaci bezbjedni,
  • uređeni procesi sa propisanim i dodijeljenim odgovornostima zaposlenih za bezbednost informacija u organizaciji.
Implementacija sistema zaštite i bezbedosti informacija u Poštu odn. Hibridnu poštu pruža opravdano uvjerenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.