Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKvalitetISO 9001
 
O kompaniji

ISO 9001

ISO 9001 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta za menadžment poslovnim procesima, koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo. Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja, nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti.

Implementiran  sistem menadžmenta kvaliteta - QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta. To praktično znači da su svi procesi u Hibridnoj pošti opisani u dokumentaciji QMS i  osnova su za rad zaposlenima po pitanju kvaliteta usluga. U tom pogledu je ostvaren vidljivi napredak u preciziranju procedura i odgovornosti za procese.

Implementirani QMS u skladu sa zahtjevima ISO 9001 je garancija korisnicima da je prvi cilj poslovanja preduzeća identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i da se procesi u tom preduzeću odvijaju tako da ispune njihovo zadovoljenje. Sertifikat za QMS obavezuje preduzeće da u svakom trenutku obezbijedi kvalitetan proizvod , koji   na prvom mjestu mora da ispuni zahtjeve odgovorajuće zakonske regulative i propisa, a potom i zahtjeve standarda, kojima je obuhvaćen i korisnik sa svojim potrebama i zahtjevima . Kada proizvodi ili usluge zadovoljavaju sve navedeno, tada kompanija ima zadovoljne korisnike, radnike i partnere, i ima sve potrebne preduslove da bude uspješna na tržištu. Naravno, zakoni tržišta i njihovo poznavanje su takođe neophodan uslov da se kvalitetan proizvod/usluga dobro i proda.