Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiInformator Naša pošta
 
O kompaniji

Informator Naša pošta

Prvi broj internog informatora "Naša pošta" štampan je u junu 2014. godine. Pokrenuli smo ga imajući u vidu važnost interne komunikacije, značaj koji dobra komunikacija ima za unapređenje kvaliteta usluga i stvaranje novih zajedničkih vrijednosti u vremenima dinamičnih promjena.

Naša Pošta je prostor namijenjen zaposlenima u Pošti Crne Gore gdje pitamo, obavještavamo kolege o dešavanjima i novim uslugama, dijelimo zanimljive anegdote, susrete i događaje, ističemo dobre primjere.