Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiO namaIstorijat
 
O kompaniji

Kratki istorijat poštanskog saobraćaja u Crnoj Gori

 
Najvažniji datum u modernoj istoriji Pošte Crne Gore je 15. decembar 2005. godine, kada je Crna Gora, prvi put nakon 1913. godine, ponovo samostalno izdala poštansku marku.
 
Začeci poštanskog saobraćaja u Crnoj Gori datiraju iz 15. vijeka. Poznato je da su tada venecijanski kuriri preko ovih prostora prenosili zvanicnu poštu za Carigrad, te da su ovo kasnije radili Bokelji i Crnogorci.
 
 
Kamen temeljac savremenom prenosu pošte postavljen je davne 1841. godine, u vrijeme Petra II Petrovica Njegoša, kada je u budžet uvedena stavka "za poštijera". Prvi crnogorski poštar bio je Špiro Martinovic.
 
 
Austrijska poštanska stanica osnovana 1854. godine na podrucju Crne Gore predstavlja prvu poštu na ovim prostorima. Ona  je Berlinskim ugovorom, 1878. godine, pripala Crnoj Gori.
 
 
Poštanska konvencija izmedu Austrougarske i Crne Gore, koja je prvi medudržavni poštanski ugovor koji je Crna Gora sklopila, potpisana je 1871. godine. Nakon potpisivanja, na inicijativu kralja Nikole, u Crnu Goru je upućen Petar Subotić, austrijski poštanski službenik. Subotic je, odmah po dolasku, sacinio Pravilnik za izvodenje poštanskog ugovora Crne Gore i Austrougarske. Poštanski saobracaj organizovan je na osnovu ovog pravilnika, te je u aprilu 1873. godine na Cetinju otvorena prva pošta. Ove godine su u Becu izrađene i prve poštanske marke s likom kralja Nikole, koje su u redovan saobracaj uvedene naredne, 1874. godine.
 
 
Jedan od najznacajnijih datuma za crnogorsku poštu je 2. oktobar 1874. godine, kada je Crna Gora pristupila Svjetskom poštanskom savezu. Clanstvo u Svjetskom poštanskom savezu omogucilo je Crnoj Gori potpuno uklapanje u medunarodni poštanski saobracaj. Crna Gora imala je poštanske ugovore sa gotovo svim clanicama Svjetskog poštanskog saveza.
 
 
Od godine pristupanja Svjetskom poštanskom savezu, 1874, u upotrebi su prvi poštanski žigovi u Crnoj Gori. Prve dopisne karte uvedene su u poštanski saobraćaj 1874, a prve koverte s utisnutim poštanskim markama krenule su 1893. godine. Dvije godine kasnije u promet je puštena prva uputnica.
 
Uprava pošta Crne Gore je prva u Evropi 1903. godine uvela automobilski prevoz pošte.
 
Najvažniji datum u modernoj istoriji Pošte Crne Gore je 15. decembar 2005. godine, kada je Crna Gora, prvi put nakon 1913. godine, ponovo samostalno izdala poštansku marku.
 
Obnovivši svoju nezavisnost, Crna Gora je 26. jula 2006. godine, ponovo postala član Svjetskog poštanskog saveza, a 17. januara 2008. godine Pošta Crne Gore je, na sjednici u Krakovu, postala član PostEuropa, Udruženja evropskih javnih i poštanskih operatera.