Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2005
 
Svijet pošte

Izdanja 2005


30.12.2005.
Evropa - Gastronomija
 
Autor
 Axis studio
Štampa
 Offset CPU Sarajevo
Papir CPZ 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 42,00X29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,75 EUR
Tiraž
 
FDC,blok, karnet
 1,1,1


 
15.12.2005.
Znamenja Crne Gore
 
Autor
Axis studio
Štampa
Offset CPU Sarajevo
Papir CPZ 105 gr.
Zupčenje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
1,75 EUR
Tiraž
2 000 000
FDC
4