Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2006
 
Svijet pošte

Izdanja 2006


 
 
 
15.11.2006.
Zaštita prirode

Autor Jadranka Simonović
Štampa
CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
20 
Nominala
 0,40 EUR
Tiraž
 30 000
FDC
 

03.11.2006.
Kulturno blago

Autor
 Jadranka Simonović 
Štampa
 CPU  Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,25 EUR
Tiraž
 2x30 000
FDC
 1

18.10.2006.
Radost Evrope

Autor
 Nikola Marković
Štampa
 CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije  29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,50 EUR
Tiraž
 40 000
FDC
 1


02.10.2006.
Dan marke 

Autor
 Jadranka Simonović
Štampa
 Austrian State Printing House
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
20 
Nominala
0,25 EUR
Tiraž
30 000
FDC
1


 
05.09.2006.
200 godina od rođenja Iva Vizina

Autor
 Jadranka Simonović
Štampa
 Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,40 EUR
Tiraž
 30 000
FDC
 1


30.08.2006.
EVROPA 2006

Autor
Djeca
Štampa
Austrian State Printing House
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje češljasto 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije
Šalt. tabak 8+2
Nominala 1,50 EUR
Tiraž 2x80 000 
FDC 1

13.07.2006.
NEZAVISNOST

Autor
 Jadranka Simonović
Štampa
 Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,50 EUR
Tiraž
 25 000
FDC
 1

05.07.2006.
TURIZAM

Autor
 N. Skojačić
Štampa
 Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,75 EUR
Tiraž
 2 x 32 000
FDC
 1

 
30.05.2006.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu Njemačka 2006

Autor
 M. Kalezić
Štampa
 Offset CPU Sarajev
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 1,50 EUR
Tiraž
 32 000
FDC,blok
 1,1

27. 04. 2006.
Sto godina perpera

Autor
 M. Kalezić
Štampa
Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,90 EUR
Tiraž
 28 000
FDC, MC
 1, 2

15.03.2006.
Flora i fauna

Autor
A. Kostić
Štampa
Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,75 EUR
Tiraž
32 000
FDC
1

07.02.2006.
Zimska Olimpijada Torino 2006.

Autor
M. Kalezić
Štampa
Offset CPU Sarajevo
Papir CPL 105 gr.
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
 1,50 EUR
Tiraž
 32 000
FDC
 1

03.01.2006.
50 godina od prvog izdanja "Evropa"
 

Autor:
Axis studio
Štampa:
Offset CPU Sarajevo
Papir: CPL 105 gr.
Zupčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
Šalt. tabak:
 
Nominala:
5,50 EUR
Tiraž:
508 000
FDC, blok 
1,2