Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2007
 
Svijet pošte

Izdanja 2007

 
 
11.12.2008.
Novogodišnje marke

Autor
Maja Čejović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,25; 0,50 i 1,00 EUR
Tiraž
25 000 serija
FDC
2
 

 
 
09. 11. 2007.
100 godina međumjesnog telefonskog saobraćaja u Crnoj Gori 
 
Autor:
Slađana Bajić
Štampa:
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir: Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje:
 češljasto 13 1/4
Broj maraka:
 2
Dimenzije: 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak:
 8+1
Nominala:
 0,50 i 0,25 EUR
Tiraž:
 25000
FDC:
 1
 
 
 
02.10.2007.
Radost Evrope
 
Autor
Selma Đečević
Štampa
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala 
0,50 EUR
Tiraž
 40 000
FDC
 1

 
 
 
01.08.2007.
POMORSTVO - Jedrenjaci
 
Autor
 Maja Čejović
Štampa
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,60 EUR
Tiraž
 40 000
FDC, MC
 1, 2

 
 
 
27.07.2007.
100 godina od rođenja Petra Lubarde
 
Autor
Mitar Mušikić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
  češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,40 EUR
Tiraž
 30 000
FDC, MC
 1,1
 
 
21.06.2007.
350 godina seobe Crnogoraca u Istru
 
Autor
Maja Čejović
Štampa  "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje  češljasto 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,60 EUR
Tiraž 40 000
FDC 1

 
11.05.2007
 FAUNA
 
 
Autor
 Esad Bazdulj
Štampa
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 29,82x35,50 mm
Šalt. tabak
 20
Nominala
 0,75 EUR
Tiraž
 40 000
FDC
 1
 
20.04.2007.
Evropa - Izviđači 
 
Autor
 Maja Čejović
Štampa
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 2
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 1.50 EUR
Tiraž
 80 000
FDC, blok, karnet
 1,1,1
 
07.02.2007.
Zaštićene životinjske vrste
 
Autor
 Jadranka Simonović
Štampa
 "Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,50 EUR
Tiraž
 30 000
FDC
 1

 
 
 
04.01.2007.
450 godina od uvođenja Gregorijanskog kalendara
 
Autor
Jadranka Simonović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
 1
Dimenzije 42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
 8+1
Nominala
 0,50 EUR
Tiraž
 30 000
FDC