Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2008
 
Svijet pošte

Izdanja 2008

 
 
 
 
11.12.2008.
60 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Autor
Nebojša Kavarić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,50 EUR
Tiraž
28 000 serija i 2 000 FDC
FDC
1
 

 
20.11.2008.
Radost Evrope 2008 

Autor
Snežana Pupović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,25 EUR i 0,40 EUR
Tiraž
28 000 serija i 1 000 FDC
FDC
1

 
2.11.2008.
100 godina prve crnogorske željeznice 

Autor Petar Vujović i Jadranka Simonović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
6
Dimenzije 42,00 x 35,00 mm
Šalt. tabak
5+1
Nominala
 
Tiraž
28 000 serija i 10 000 karneta
FDC i karnet
1

 

 

 

 
 

 

 
 21.10.2008.
175 godina od rođenja Alfreda Nobela

Autor
Milena Čapunović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,50 EUR
Tiraž 28 000 serija i 1000 FDC
FDC 1

 2.10.2008.
Dan marke

Autor
Slađana Bajić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,60 EUR
Tiraž
28 000 serija i 1 000 FDC
FDC
1
 

 

 17.09.2008.
Umjetnost 2008 

Autor
Veselin Ivović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,25 EUR i 0,50 EUR
Tiraž
28 000 serija i 1 000 FDC
FDC
1

 

 15.09.2008.
Šampioni Evrope - Malaga 2008 

Autor
Suzana Pajović-Živković
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčenje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,50 EUR
Tiraž
50 000 serija i 2 000 FDC
FDC
1
 

 

 16.08.2008.
JEDRENJACI - "75 godina jedrenjaka Jadran" 

Autor
Jadranka Simonović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,50 EUR
Tiraž
28 000 serija
FDC i MC
1
 

 

 18.06.2008.
SPORT - Šahovska olimpijada Drezden 2008 

Autor
Jadranka Simonović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,60 EUR
Tiraž
28 000 serija
FDC
1
 

 

 21.05.2008.
TURIZAM 2008 

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije 42,00 x 35,00 mm
Šalt. tabak
5+1
Nominala
0,25, 0,40, 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž
28 000 serija, 10 000 karneta, po 1000 FDC
FDC, MC, karnet
2, 4, 1

 

 29.04.2008.
150 godina bitke na Grahovcu 

Autor
Đorđije Radević
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,25 EUR
Tiraž
28 000
FDC
1
 

 

 24.04.2008.
175 godina od rođenja Marka Miljanova

Autor
Marko Zogović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,60 EUR
Tiraž
28 000 serija i 2 000 FDC
FDC
1
 

 

 02.04.2008.
EVROPA - "Pismo"

Autor
Slađana Bajić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,60 i 0,90 EUR
Tiraž
60 000 serija, 40 000 blokova i 2 000 FDC
FDC
1

 

 26.03.2008.
SPORT - Olimpijada Peking 

Autor
Mitar Mušikić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 42,00 x35,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,60 i 0,90 EUR
Tiraž
100 000 serija
FDC
1

 

20.02.2008.
FLORA 2008 

Autor
Đorđije Radević
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije 42,00 x 35,00 mm
Šalt. tabak
5+1
Nominala
0,25, 0,40, 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž
28 000 serija
FDC
2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01. 02. 2008.
Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore i EU
 

Autor
Zdravko Beli Delibašić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
 
Tiraž
40 000 serija u tabaku od 20; 20 000 serija u karnetu; 3 000 FDC
FDC
1