Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2009
 
Svijet pošte

Izdanja 2009

 
20. 12. 2009.
"700 godina najstarijeg dokumenta istorijskog arhiva Kotor"

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyar SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
35,00x29,00mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,25 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
1

 

07.12. 2009.
"175 godina od rođenja Valtazara Bogišića"

Autor
Ana Matić
Štampa
"Magyar SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
35,00x29,00mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,50 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC, MC
1,1

 

20.11.2009.
"Radost Evrope 2009"

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyar SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,40 i 0,50 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
1

02.10.2009.
"Dan marke - 2009"

Autor
Jelena Sekulić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
35,00x29,00 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,25 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
1

 

10.07.2009.
"Pomorstvo - 2009"

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,60 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC, MC
1,1

 

10.07.2009.
"Zaštita prirode - 2009"

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,75 EUR (0,25 i 0,50 EUR)
Tiraž
40 000 serija
FDC, MC
1, 2

 
04.06.2009.
"300 godina od rođenja Vasilija Petrovića Njegoša"

Autor
Marko Zogović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
35,00x29,00 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
0,40 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
1

 

04.06.2009.
"SPORT II - Univerzijada Beograd 2009"

Autor
Jadranka Simonović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,50 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
1

 

16.04.2009.
"EVROPA 2009 - Astronomija"

Autor
Slađana Bajić
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
1,50 EUR
Tiraž
50 000 serija
FDC,blok
1,1

16.04.2009.
TURIZAM 2009
 
Autor
Zoran Popović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije
42,00x35,00 mm
Šalt. tabak
5+1
Nominala
0,25; 0,40; 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC, karnet, MC
2,1,4


 
16.04.2009.
FAUNA 2009

Autor
Ana Pajović
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
4
Dimenzije
42,00x35,00 mm
Šalt. tabak
5+1
Nominala
0,25; 0,40; 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž
40 000 serija
FDC
2


08.04.2009.
Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2009 - II 

Autor
Marina Nicović, Marko Zogović i Đorđije Radević
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
 češljasto 13 1/4
Broj maraka
3
Dimenzije
42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,40; 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž
40 000 serija i 3 000 FDC
FDC
1


 
 

16.02.2009.
Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2009 - I 

Autor
Nebojša Kavarić 
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad"
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,25 EUR
Tiraž
40 000 serija i 1000 FDC
FDC
1
 

03.02.2009.
Sveti Tripun u Kotoru - 1200 godina

Autor
Ana Matić i Hrvoje Šercar
Štampa
"ZRINSKI" Čakovec, Hrvatska
Papir
bijeli gumirani 102 grama
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
2
Dimenzije 29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak
20
Nominala
1 EUR (0,50 + 0,50)
Tiraž
40 000 serija i 2000 FDC
FDC
1

30.01.2009.
200 godina od rođenja Luja Braja

Autor
ZD Beli
Štampa
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad"
Papir
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Zupčanje
češljasto 13 1/4
Broj maraka
1
Dimenzije 42,00 x 29,00 mm
Šalt. tabak
8+1
Nominala
0,60 EUR
Tiraž
40 000 serija i 1000 FDC
FDC
1