Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2015
 
Svijet pošte

Izdanja 2015

28.12.2015.

"25 godina obnove Crnogorske pravoslavne crkve"

Autor  Ana Pajović Kljajić
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 30 000 serija
FDC
1

15.12.2015.

"Dan Marke"

Autor  Marko Zogović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 

11.11.2015.

"Istorijsko nasljeđe"

Autor Marko Zogović i Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 1,25 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
2
                  

30.10.2015.

"Pomorstvo"

Autor  Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

2.10.2015.

"Radost Evrope"

Autor  Marko Zogović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

22.05.2015.

"SPORT Evropsko prvenstvo u košarci 2015"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

13.05.2015.

"Zaštita prirode"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

08.05.2015.

"TURIZAM Kitesurfing"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 05.05.2015.

"575 godina od prvog pisanog pomena Cetinja"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
 FDC
 1

16.04.2015.

"EVROPA - Stare igračke"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 50 000 serija
Blok, FDC
1, 1

 

12.03.2015.

"Fauna Flamingos"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 

19.02.2015.

"350 godina manastira Ostrog"

Autor  Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC, MC
1,
  •                     
    

 

05.02.2015.

"Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2015"

Autor Marko Zogović i Zoran Popović 
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,70 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
2