Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2016
 
Svijet pošte

Izdanja 2016

29.01.2016.

"Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2016"

Autor Marko Zogović i Aleksandra B. Arabelović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,70 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
2
    

09.02.2016.

"100 godina od Mojkovačke bitke"

Autor Marko Zogović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC, MC
1
   

27.02.2016.

"100 godina Medovske katastrofe"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC, MC
1

19.04.2016.

"Flora Velemun"

Autor Đorđije Radević
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

22.04.2016.

"Smanji svoj karbonski otisak"

Autor Miško Jovanović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 20 000 serija
FDC
1

 09.05.2016.

"Evropa Razmišljaj zeleno"

Autor Marko Zogović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC, BLOK
1

 17.05.2016.

"Turizam Rimski mozaik - Hipnos"

Autor Snežana Pupović Karović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 21.05.2016.

"10 godina nezavisnosti"

Autor Ana Matić
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 1,00 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1

 27.05.2016.

"Zaštita prirode - Ali Pašini izvori"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 09.06.2016.

"XXXI Ljetnje Olimpijske igre - Rio de Žaneiro 2016."

Autor Đorđije Radević
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC, BLOK
1
19.06.2016.

"850 godina Katedrale Svetog Tripuna"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 30 000 serija
FDC, MC
1

 07.07.2016.

"10 god. od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i NR Kine"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,40 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 12.07.2016.

"75 godina Trinaestojulskog ustanka u Crnoj Gori"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 05.10.2016.

"Radost Evrope"

Autor Snežana Pupović Karović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 

21.10.2016.

"Pomorstvo Nautika - Pomorska navigaciona škola u Perastu"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1

 
 
 
 
 
 
 

 

10.11.2016.

"Istorijsko nasljeđe"

Autor Zoran Popović i Snežana Pupović Karović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR i 0,95 EUR
Tiraž 40 000 serija
FDC
2
    

08.12.2016.

"Dejan Zlatičanin - Svjetski šampion u WBC-u"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,50 EUR 
Tiraž 10 000 serija
FDC
1

 

15.12.2016.

"Dan marke- PTT MUZEJ"

Autor Zoran Popović
Štampa "MAGYAR SZO" - FORUM, Novi Sad
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 40 000 serija
FDC
1