Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2017
 
Svijet pošte

Izdanja 2017

15.02.2017.

"Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2017"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,70 EUR 
Tiraž 60 000 serija
FDC
2