Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2017
 
Svijet pošte

Izdanja 2017

15.02.2017.

"Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2017"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,70 EUR 
Tiraž 60 000 serija
FDC
2
    

 
 
 30.03.2017.

"Fauna Čaplja kašikara"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    

 
 09.05.2017.

"Evropa Zamkovi - Dvorac kralja Nikole na Cetinju"

Autor Jovana Mugoša
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 70 000 serija
FDC, BLOK
1
    

 
 
 31.05.2017.

"Turizam - Rijeka Crnojevića"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    

 
 
05.06.2017.

"Crna Gora u NATO-u"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 1,00 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    

 
 
16.06.2017.

"Zaštita prirode - Kanjon rijeke Cijevne"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    

 
 
 05.07.2017.

"Sport  – Evropski  džudo šampionat u Crnoj Gori"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 1,00 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC, BLOK
1
    

 
 
31.10.2017.

"Radost Evrope - Dječiji crtež"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    

 
 
10.11.2017.

"Pomorstvo Svetionik - Mendra"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,95 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1
    
 

 
 29.11.2017.

"Istorijsko nasljeđe"

Autor Zoran Popović i Radovan Vukasović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 2
Dimenzije 45.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,90 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
2
    

 
 
 15.12.2017.

"Dan marke - Zgrada Pošte Crne Gore"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 42.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 20
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1