Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2018
 
Svijet pošte

Izdanja 2018

 
25.01.2018.

"Pomorstvo - Bojni krstaš Sankt Georg"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 45.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,30 EUR 
Tiraž 50 000 serija
FDC
1