Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteFilatelijaIzdanja 2020
 
Svijet pošte

Izdanja 2020

 12.12.2019.

"DAN MARKE  Simo Popović - autor prve marke"

Autor Zoran Popović
Štampa "BLICDRUK" - Sarajevo
Papir Tullis Russell
Zupčanje 13 1/4
Broj maraka 1
Dimenzije 35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak 8+1
Nominala 0,30 EUR
Tiraž 50 000 serija
FDC, MC
1, 1