Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteŽelim da znam...Kako da adresiram pismo, paket, pošiljku...?
 
Svijet pošte

Kako da adresiram pismo, paket, pošiljku...?

Obično pismo
  
Pravilno napisana adresa obezbjeđuje brzo i sugurno uručenje vaše pošiljke.
 
Neophodno je da adresa primaoca sadrži:
 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.

Primjer adresiranja običnog pisma


Zapamtite:
 • Ukoliko je primalac podstanar, pored njegovog imena potrebno je napisati i ime vlasnika stana
 • Adresa ne može biti ispisana grafitnom olovkom
 • U pisanju adrese koristite arapske brojeve
 • Ime grada, odnosno mjesta i ime odredišne zemlje pišite velikim slovima
 • Ime zemlje obavezno pišite na posljednjoj liniji adrese
 • Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju koristite isključivo latinično pismo, međunarodno poznat jezik, a ukoliko ste u mogućnosti, adresu napišite i na jeziku zemlje odredišta
 
Adresa primaoca se nalazi u desnom donjem dijelu adresne strane i mora biti paralelna sa dužom stranom koverte.
 
U cilju bolje čitljivosti adrese i sortiranja vaše pošiljke, Svjetski poštanski savez propisao je standarde adresiranja. Svaka zemlja članica ima pravo da modifikuje ove standarde, ali ne prelazeći propisane limite kada je riječ o pozicioniranju adrese na adresnoj (prednjoj) strani koverte. Dakle, prostor predviđen za adresu je:
 • najmanje 15 mm od desne ivice koverte
 • najmanje 15 mm od lijeve ivice koverte
 • najmanje 40 mm od gornje ivice koverte
 • najmanje 15 mm od donje ivice koverte
 • početno slovo adrese ne smije biti dalje od 140 mm u odnosu na desnu ivicu koverte

Adresa pošiljaoca, kada je riječ o običnim pošiljkama, nije obavezna, ali je preporučljiva. Ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane ili na poleđini koverte.

 

Preporučeno i vrijednosno pismo
 
Za razliku od običnog pisma, vrijednosno i preporučeno pismo moraju sadržati i adresu pošiljaoca. Isto važi i za avionske pošiljke.
 
Adresa primaoca ispisuje se po utvrđenim pravilima, navedenim u segmentu "adresiranje običnog pisma".
Adresa pošiljaoca ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane koverta ili na poleđini koverta i sadrži:
 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.

Primjer avionske pošiljke.
 
 

Ekspres pošiljka  
 
Za adresovanje post express pošiljaka koristi se poseban obrazac - adresnica.
 
Primjer pravilno popunjene post express adresnice
 
 
Paket
 
Adresu pošiljaoca ispisujete u gornjem lijevom uglu paketa, a adresu primaoca, kao i kod pismonosnih pošiljki, u desnom donjem uglu.
 
Primjer pravilno adresiranog paketa