Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeTelegrafske uslugeLuksuzni telegram
 
Usluge

Luksuzni telegram

Luskuzni telegram je telegram na luksuznom obrascu koji se, na zahtjev pošiljaoca, uručuje primaocu na luksuznom obrascu, koji je pošiljalac izabrao prilikom predaje telegrama.
 
 
 
 
 
 
 
 
Predaja telegrama
 
Telegram na luksuznom obrascu može se predati  u svakoj pošti.

Prilikom predaje luksuznog telegrama, pošiljalac može koristiti posebne usluge kao i za druge telegrame.
 
 
 
 
 
       
               LX 69 
  LX 6               
                                                       LX 65
LX62
 

                                                                          LX67

                               LX68

LX63


                               LX64


 
LX71
 

LX 70