Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeUsluge novčanog poslovanjaMeđunarodni elektronski prenos novca
 
Usluge

POST CASH - elektronski prenos novca

Pošta Crne Gore uvela je novu uslugu POST CASH odnosno Međunarodni prenos novca i građanima omogućila brz, jednostavan i siguran elektronski prenos novca. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u svim automatizovanim poštama na teritoriji Crne Gore i zemalja sa kojima Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica. Uplate izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Poštanske uprave sa kojima Pošta Crne Gore vrši razmjenu međunarodnih uputnica u ovom momentu su uprave Republike Srbije, Republike Srpske, Republike Hrvatske i Federacija Bosne i Hercegovine.
 
Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos u EUR.
 
Novac će biti isplaćivan u eurima u Crnoj Gori, odnosno valuti zemlje koja radi isplatu, u skladu sa tamošnjim kupovnim deviznim kursom.

Maksimalni iznos koji je moguće poslati za Poštu Srbije je 1500 EUR, dok je za ostale poštanske uprave ovaj iznos 1000 EUR.


 Cijena elektronskog prenosa novca u regionu  2,50 EUR + 2% od iznosa koji je uplaćen