Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiOrganizacijaMenadžment
 
O kompaniji

Menadžment

Dr Božidar Vuksanović, izvršni direktor

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 60

Fax: (+382 20) 66 44 40


Gjergj Camaj, zamjenik Izvršnog direktora

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 03

Fax: (+382 20) 66 44 40

E-mail: gjergj.camaj@postacg.me

 

Olivera Martinović, pomoćnica Izvršnog direktora za poštansko poslovanje i platni promet

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 99

Fax: (+382 20) 40 39 55

E-mail: olivera.martinovic@postacg.me

 

Andreja Vujačić, pomoćnica Izvršnog direktora za IT i elektronske servise         

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 22

Fax: (+382 20) 40 39 88

E-mail: andeja.vujacic@postacg.me

 

Dubravka Čađenović,  pomoćnica Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijsko poslovanje  

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 35

Fax: (+382 20) 40 39 37

E-mail: dubravka.cadjenovic@postacg.me

 

Zoran Magdelinić, pomoćnik Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove    

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 53

Fax: (+382 20) 66 44 40

E-mail: zoran.magdelinic@postacg.me

 

Miodrag Rakčević, pomoćnik Izvršnog direktora za logistiku     

Adresa: Orahovačka bb, 81000 Podgorica

Telefon (+382 20) 44 26 89

Fax (+382 20) 44 26 24

E-mail: misko.rakcevic@postacg.me


Veronika Klikovac, šef Kabineta Izvršnog direktora

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 54

Fax: (+382 20) 40 39 88

E-mail: veronika.klikovac@postacg.me


Snežana  Miličković, savjetnica za finansijsko planiranje i upravljanje

Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica

Telefon: (+382 20) 40 39 40

Fax: (+382 20) 

E-mail: snezana.milickovic@postacg.me