Posta Crne Gore
 
PočetnaSvijet pošteDječija poštaMoj filatelistički rječnik
 
Svijet pošte

Moj filatelistički rječnik

 
Na ovoj stranici pronađite neke od osnovnih filatelističkih pojmova.

 
Č
ČISTE/NEŽIGOSANE MARKE

Nežigosane marke treba da su očuvane, sa svježom i originalnom bojom i da imaju ispravnu gumu. Ukoliko je guma potpuno neoštećena i bez ,,falka" marka ima veću vrijednost.

F
FILATELIJA

Filatelija podrazumijeva sakupljanje, čuvanje, izlaganje i proučavanje poštanskih maraka. Ima i veoma značajan trgovački elemenat.

FILATELISTIČKI PRIBOR

U filatelistički pribor spadaju: pincete, lupe, albumi, klaseri, zubomjeri.

FALSIFIKATI

Radi zaštite od falsifikata vrši se ispitivanje ispravnosti maraka, pretiska i žigova. Ovo rade stručnjaci koji obavljaju tzv. ateste. Falsifikati mogu biti na štetu sakupljača i pošte.

G
GUMIRANJE Nežigosane marke na poleđini su gumirane, mada neke zemlje izdaju i negumirane marke. U posljednje vrijeme upotrebljava se i prethodno gumirani papir.
K
KARNET

Niz maraka međusobno povezanih, tj. perforisanih, koje su međusobno tematski vezane. Marke sadržane u karnetu imaju specifični način pakovanja – koricu karneta.

KOVERAT PRVOG DANA

Koverat prvog dana je koverat sa nalijepljenim markama koje su žigosane žigom datuma izdanja, odnosno prvim danom frankaturne važnosti maraka. Koverat prvog dana naziva se i FDC, što je skraćenica od First Day Cover. Ovakvi koverti često se žigošu žigom koji nosi i oznaku ,,prvi dan".

L
LIJEPLJENJE MARAKA

Vrši se specijalnim lijepkom za marke tzv. falcom. Prilikom lijepljenja treba voditi računa o tome da falk ne ošteti marku i da ne pokriva njenu cijelu gumiranu površinu, te da nije stavljen preko zubaca.

M
MAKSIMUM KARTA

Ovo je idealna filatelistička cjelina u vidu poštanske karte na kojoj je reprodukovan motiv koji tematski odgovara prigodnom izdanju marke. Cjelina je nalijepljena na karti, na strani slike, i žigosana žigom prvog dana ili odgovarajućim prigodnim poštanskim žigom.

MAKULATURA
U promet se puštaju samo ispravne marke. Marke sa nedostacima u izradi odbacuju se kao makulatura. Ove marke se uništavaju, ali, ponekad, na nedozvoljen način dospiju na tržište.
Greške u štampi mogu nastati na više načina. Događa se da se pojedine marke odštampaju u boji ili papiru neke druge vrijednosti.
O
ODLJEPLJIVANJE MARAKA

Najbolje se vrši na taj način što se marke sa djelovima papira, na koji su zalijepljene, potope u mlaku vodu. Kada se marke odvoje od papira treba ih isprati u čistoj vodi i staviti među listove upijajuceg papira da se dobro osuše.

P
PRIGODNA MARKA

Prigodne marke svojom slikom ili motivom obilježavaju neki značajan događaj, jubilej ili datum iz nacionalne ili svjetske istorije, značajne sportske i druge manifestacije.

PRIGODNI KOVERAT

Specijalno izrađen koverat koji je ilustrovan na lijevoj strani, obicno crtežom ili simbolom i prigodnim tekstom, kojim se obilježava izvjestan događaj, jubilej i slično, sa nalijepljenim markama bilo kog izdanja i žigosanim odgovarajućim prigodnim poštanskim žigom.

PONIŠTENA/ŽIGOSANA MARKA

Marke se sakupljaju žigosane i nežigosane. Žigosane marke treba da budu čisto i uredno žigosane. Neke žigosane marke znatno su rjeđe od nežigosanih. Zbog toga treba obratiti pažnju na ispravnost žigova, tj. da li je riječ o originalnom poštanskom žigosanju ili su marke žigosane uslužno (na zahtjev pojedinaca) ili naknadno (žigosane poslije povlačenja iz upotrebe).

S
SERIJA MARAKA Izdanje poštanskih maraka sadrži jednu ili više maraka. Niz maraka u jednom izdanju nazivamo serijom.
Š
ŠALTERSKI TABAK Šalterski tabak odnosi se na redovne poštanske marke koje se štampaju, obično, u tabacima od 50 ili 100 maraka.
T
TABAČIĆ Tabačić je pojam koji se odnosi na štampanje, najčešce, 4, 8, 16 ili 20 maraka sa vinjetom i predstavljaju posebnu filatelističku vrijednost. Na tabačiću se može nalaziti jedna ili sve marke u seriji prigodnog izdanja.
V
VINJETA Vinjeta je dio tabačića u obliku marke, predstavlja likovno rješenje autora i nema upotrebnu vrijednost, tj. nema nominalu.
Z
ZUPČANJE

Marke se štampaju u većim ili manjim tabacima. Jedna od druge dijele se sječenjem, probodom i zupčanjem. Siječene marke nazivaju se nezupčane. Zupčanje se obavlja mašinama i različitim zumbama, pri čemu prema vrsti zumbe imamo linijsko, češljasto i okvirno zupčanje.