Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKvalitetOHSAS 18001
 
O kompaniji

OHSAS 18001

 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je industrijski standard za  upravljanje sigurnošću i zdravljem osoblja na radu, nastao usled potrebe za osiguravanjem bezbednosti u radnoj sredini.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti po život i zdravlje na radnom mjestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. Efektivne mjere doprinose smanjivanju broja povrijeda,  radnici se osjećaju sigurnije, manje je bolovanja što veoma pozitivno utiče na produktivnost radnika. Standard takođe insistira na poštovanju zakona i propisa iz domena zaštite na radu.

Sertifikat OHSAS 18001 garantuje zaposlenima smanjivanje rizika po život i zdravlje na radnom mjestu, kao i propisane postupke u slučaju incidenta a preduzeću pruža osnovu za otklanjanje rizika i smanjenje troškova po tom osnovu, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima.

Implementacijom standarda ISO 18001 u svakodnevnom radu se poboljšao pristup mjerama zaštite na radu konkretnim aktivnostima, čime su i radnici Hibridne pošte zadovoljni.