Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiOrganizacijaOdbor direktora
 
O kompaniji

Odbor direktora

 
ODBOR DIREKTORA POŠTE CRNE GORE
 
      Mirsad Džudžević, predsjednik Odbora direktora
 
      Milan Martinović, član

      Jaho Pepić, član
  
      Branko Femić, član
 
      Aleksandar Ljumović, član
         
 
 
Milanka Janjević, sekretar Društva
 
Kontakt telefon:
++382 20 403 - 917