Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiOrganizacijaPLC i Regionalni centri
 
O kompaniji

PLC i Regionalni centri

Slavko Vučićević, direktor Regionalnog centra pošta Bar
Telefon: (+382 30) 30 13 03
Fax: (+382 50) 30 13 01
E-mail: slavko.vucicevic@postacg.me
 
Bećir Kalač, direktor Regionalnog centra pošta Berane
Telefon: (+382 51) 24 00 02
Fax: (+382 51) 24 00 01
E-mail: becir.kalac@postacg.me
 
Abaz Kujović, direktor Regionalnog centra pošta Bijelo Polje
Telefon: (+382 50) 43 04 40
Fax: (+382 50) 43 04 41
E-mail: abaz.kujovic@postacg.me
 
Novka Raspopović, direktorica Regionalnog centra pošta Budva
Telefon: (+382 33)  45 24 01
Fax: (+382 33) 45 24 01
E-mail: novka.raspopović@postacg.me
 
Zoran Kaluđerović, direktor Regionalnog centra pošta Herceg Novi
Telefon: (+382 31) 35 33 01/35 33 15
Fax: (+382 31) 35 33 10
E-mail: zoran.kaludjerovic@postacg.me
 
Milan Andjelić, direktor Regionalnog centra pošta Nikšić
Telefon: (+382 40) 20 47 00
Fax: (+382 40) 20 47 01
E-mail: milan.andjelic@postacg.me
 
Miodrag Rakčević, direktor Poštansko-logističkog centra
Telefon: (+382 20) 44 26 89
Fax: (+382 20) 44 26 24
E-mail: misko.rakcevic@postacg.me