Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugePoštanske uslugePostPak
 
Usluge

PostPak

PostPak je adresirana  međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu daje potvrda o prijemu, a uručuje se primaocu uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca. 

Razmjena ovih pošiljaka regulisana je Sporazumom između javnih poštanskih operatera (Sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka - PostPak, potpisan je u aprilu tekuće godine, a potpisnici su, pored Pošte Crne Gore, JP "Pošta Srbije” Beograd, "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar, "Pošte Srpske” AD Banja Luka, kao i "JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.).

Najveća dozvoljena otkupna vrijednost je 999,00€.


Karakteristike:

 • PostPak pošiljka može da sadrži robu i/ili dokumenta
 • Ukoliko je sadržaj pošiljke trgovinska roba, pošiljku treba da prati originalni račun
 • PostPak pošiljka čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli predaje se otvorena
 • Dimenzije PostPak pošiljke ne smiju biti veće od 3 metra u zbiru dužine i obima pošiljke u najširem dijelu poprečno, uz ograničenje da najveća dimenzija ne može biti veća od 1,5 m
 • Pošiljalac može dodatno  zahtijevati izdvojeno rukovanje ili lično uručenje, a ova usluga dodatno se naplaćuje prema cjenovniku*
 • PostPak pošiljku pošiljalac je dužan predati adekvatno upakovanu, u odgovarajućoj ambalaži, koja će zaštititi sadržaj pošiljke
 • PostPak pošiljka na prijemu dobija prijemni broj ispisan u barkodu u skladu sa UPU standardom (broj za praćenje) kao i prepoznatljivi logotip ,,PostPak"
 • PostPak pošiljku prati adresnica sa podacima o pošiljaocu, primaocu i drugim neophodnim stavkama
 • Pošiljalac na prijemu dobija ovjerenu kopiju popunjene adresnice, kao potvrdu o prijemu pošiljke
 • Uplata/isplata otkupnog iznosa obavlja se isključivo međunarodnom elektronskom uputnicom E-uputnicom
 • Otkupni iznos označava se u EURIMA. Maksimalna vrijednost pošiljke je 999,00 €
 • PostPak pošiljke mogu se slati u svim automatizovanim poštanskim poslovnicama. 
 • Status pošiljke može se pratiti putem aplikacije Track&Trace na sajtu Pošte Crne Gore (www.postacg.me), a dodatno, sve neophodne informacije klijenti mogu dobiti kod Službe za brigu o korisnicima Pošte Crne Gore na broj 19895 ili putema maila info@postacg.me

 

Cjenovnik  po stopi mase:

 Stopa  Težina (gr)  Cijena (EUR)
 I  Do 1000  5.00
 II  Od 1001 Do 5000  7.50
 III  Od 5001 Do 10000  10.00
 IV  Od 10001 Do 20000  12.50
 V  Od 20001 Do 30000  15.50

 

Dodatne usluge:

 Otkupnina:  Besplatno
 Izdvojeno rukovanje:  uvećano za 50% na cijenu po stopi mase
 Lično primaocu:  1 EUR