Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaPoštansko-logistički centar
 
O kompaniji

Poštansko-logistički centar

 
 
 
 
 
 
Poštansko-Logistički Centar (PLC) je je organizacioni dio Pošte Crne Gore sa ulogom glavnog (HUB) centra transportno-distributivne mreže Pošte Crne Gore.
 
 
U Poštansko-Logističkom Centru (PLC) se obavljaju sljedeći poslovi:
 • prerada poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju,
 • organizacija i realizacija transporta poštanskih pošiljaka,
 • održavanje vozila,
 • hibridna pošta,
 • elektronski servisi,
 • špedicija poštanskih pošiljaka .
   
 
Navedni poslovi se realizuju putem sljedećih organizacionih djelova PLC-a :
 • Poštanski Centar (PC) - u Poštanskom Centru se vrše poslovi: prijema, prerade i otpreme poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, opsluživanje velikih korisnika, poslovi carinske procedure. Organizacioni djelovi Poštanskog Centra su Pošta carinjenja i Izmjenična pošta;
 • Express Pošta - ova služba je zadužena za dostavu i prijem express pošiljaka na području Podgorice, dostavu telegrama i LX telegrama (sa ili bez poklona) korisnicima na području Podgorice, zatim express pošta se bavi i preuzimanjem EMS pošiljaka i sve EMS pošiljke iz inostranstva za uručenje na području Podgorice vrše se preko Express pošte. Takođe Express pošta vrši uputnički saobraćaj kao i dostavu keš express-a na području Podgorice.
 • Transport poštanskih pošiljaka - u okviru ovog organizacionog dijela PLC-a vrše se poslovi: organizovanja transporta i razmjene poštanskih pošiljaka, kontrola sprovođenja transporta, planiranje i predlaganje dinamike nabavke i korišćenja transportnih sredstava, planiranje, kontrola i predlaganje Reda prevoza poštanskih pošiljaka ;
 • Hibridna pošta - u okviru ovog organizacionog dijela PLC-a vrše se poslovi: prijema elektronskih podataka od velikih korisnika, štampa istih u skladu sa zahtjevom korisnika;
 • Elektronski servisi - u okviru ovog organizacionog dijela PLC-a nalazi se Glavni telegraf i Call Center Pošte Crne Gore. U Glavnom telegrafu operaterka vrši prijem telegrama direktno od korisnika i u zavisnosti od adrese primaoca prosljeđuje ga telegrafima u poštama na području Crne Gore. U Call Centre-u operaterka vrši prijem zahtjeva korisnika za preuzimanjem express pošiljaka i prosleđuje ih poštama na čijem području pokrivenosti je potrebno izvršiti prijem pošiljaka od pošiljaoca;
 • Poštanska špedicija - u okviru ovog organizacionog dijela PLC-a vrše se poslovi špedicije poštanskih pošiljaka.
 
 
Adresa : Orahovačka ulica bb
                81000 Podgorica
 
PLC
telefon : 020/442-688                                 PC    telefon : 020/442-668
                                                                                           fax : 020/442-624


Express pošta telefon : 020/442-657
                                    fax : 020/442-652
                                 mail : expressposta@postacg.me
             
 
Hibridna     telefon : 020/442-672          
pošta                 fax : 020/442-672
 
 
Glavni         telefon : 126                                    Call         telefon : 19801
telegraf                                                             Center