Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPristup informacijama
 
O kompaniji

Pristup informacijama

 
      Na osnovu člana 28 i 30 Statuta Pošte Crne Gore Ad Podgorica, Odbor direktora Pošte je na sjednici održanoj 15.03.2018. godine donio Odluku o usvajanju Vodiča za pristup informacijama u Pošti Crne Gore AD Podgorica.