Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiO namaProfil Kompanije
 
O kompaniji

Profil Kompanije

 
Osnovni podaci o Kompaniji 
 
POŠTA CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
Adresa: Ulica slobode br. 1, 81000 Podgorica
Registarski broj 4-0009338/001, Privredni sud Podgorica
Račun broj 510-109-04, Crnogorska komercijalna banka i račun broj 535-5366-04, Prva banka Crne Gore osnovana 1901.
PIB: 02867940
Matični broj: 02867940
 
Logotip
 
 
Preuzmi logo (EPS dokument) 18 KB
..........................................................................................................
 
Preuzmi logo (EPS dokument) 38 KB
 
 
Misija
 
Pošta Crne Gore predstavlja najznačajniju poslovnu mrežu u zemlji čija je društvena misija organizacija poštanskog saobraćaja u svojstvu univerzalnog poštanskog operatora, uz stalni razvoj novih, profitabilnih usluga u skladu sa zahtjevima savremenog tržišta. Cilj Pošte Crne Gore je zadovoljstvo naših korisnika kvalitetom usluga, te je naša misija:
Stvaranje ponude visokog kvaliteta
Stvaranje novih vrijednosti za korisnike
Stvaranje uslova za motivisanje zaposlenih
 
Vizija
 
Ekonomski održiv poslovni sistem koji je usklađen sa najvišim svjetskim standardima
 
 
Djelatnost
Vlada Crne Gore odlukom 03-11340/7 od 17.11.2011. godine izvršila je restrukturiranje Pošte Crne Gore DOO promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo.
Prethodno, Pošta Crne Gore d.o.o. - Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, organizovano je odlukom Upravnog odbora JP PTT saobraćaja Crne Gore o podjeli Preduzeća na Poštu Crne Gore d.o.o. i Telekomunikacije Crne Gore a.d. (Odluka br. 08-7420 od 28.10.1998. god.), na koju je Vlada RCG dala saglasnost Odlukom o davanju saglasnosti na statusnu promjenu JP PTT saobraćaja Crne Gore (Sl.list RCG br. 40/98).
Društvo je pravni sljedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane poštanske djelatnosti. 
 • Prenos poštanskih pošiljaka (pisama, dopisnica i paketa) u javnom, unutrašnjem i međunarodnom saobracaju
 • Uplate i isplate uputnica
 • Poslovi platnog prometa, uplate i isplate po žiro i tekućim računima
 • Poštansko-štedna služba
 • Usluge za račun drugih lica: prodaja srećaka, novina, časopisa, čestitki, razglednica, taksenih vrijednosti, avio karata, kartica za javne telefonske govornice i dr.
 • Naplata svih vrsta komunalnih usluga, električne energije, telekomunikacionih usluga, naknada za korišcenje građevinskog zemljišta i dr.
 • Internet usluge
 • Izrada, promet i distribucija poštanskih maraka i vrijednosnica i prodaja maraka u filatelisticke svrhe
 • Otkup i zamjena stranih sredstava placanja 
 • Obavljanje usluga za Poštansku štedionicu, banke i druge finansijske organizacije
 • Vršenje telefonskih razgovora
 • Vršenje telegrafskih i telematskih usluga
 • Izdavanje saglasnosti za izradu i upotrebu prigodnih žigova
 • Usluga reklame i ekonomske propagande
 • Usluge ispitivanja tržišta
 • Inženjering, konsalting i menadžment poslovi međunarodne poštansko-finansijske usluge u saglasnosti sa aktima Svjetskog poštanskog saveza
 • Projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje poštanskih i drugih objekata, opreme i računarsko-komunikacione mreže.
 • Usluga automatske obrade i prenosa podataka elektronskim putem i djelatnosti povezane sa razvojem informatičke tehnologije
 • Istraživanje i ekspertski razvoj
 • Prevoz putnika i robe
 • Davanje objekata u zakup
 • Poslovi iz oblasti osiguranja
 • Poslovi iz oblasti spoljnje trgovine
 • Posredničke usluge
 • Konsignaciona i kataloška prodaja
 • Trgovina na veliko i malo
 • Obuka kadrova za potrebe poštanske i drugih službi