Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPristup informacijama Putni nalozi za korišćenje službenih vozila
 
O kompaniji

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila

Prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br. 003/20 od 23.01.2020, 038/20 od 25.04.2020), Pošta Crne Gore AD ima obavezu da na svom web sajtu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, svakih sedam dana, objavljuje putne naloge za korišćenje službenih vozila.