Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Bar
 
O kompaniji

RCP Bar

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Bar
 
 

 
Mjesto
      Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
S Virpazar
81305
Virpazar bb
     08,00h/14,30h
S Bar
85352
Tržni centar "Bar market"
     08,00h/14,30h
S Bar
85000
Ulica Jovana Tomaševića br. 44
     07,00h/20,00h
U Ostros 85306 Ostros bb      08,00h/14,30h
S Bar-Gat V 85351 Obala 13 jula     08,00/14,30h
S Čeluga 85353 Čeluga bb       08,00h/14,30h
S Sutomore 85355 Ulica Vuka Karadžića bb        08,00h/14,30h
S Pečurice 85356 Pečurice bb        08,00h/14,30h
Žukotrlica
85359
Žukotrlica bb

S Ulcinj
85360
Majke Tereze bb
07,00h/20,00h
S Ulcinj 85362 Hafis ali Ulqinaku bb
08,00h/14,30h
S Vladimir 85366 Skadarski put bb 08,00h/14,30h
T Velika plaža
85361
Velika plaža bb


 
Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta