Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Bar
 
O kompaniji

RCP Bar

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Bar
 
 

 
Mjesto
      Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Virpazar
81305
Virpazar bb
     08,00h/14,30h
020/711-247
S Bar
85352
Tržni centar "Bar market"
     08,00h/14,30h

S Bar
85000
Ulica Jovana Tomaševića br. 44
     07,00h/20,00h
030/301-305
U Ostros 85306 Ostros bb      08,00h/14,30h
030/752-000
S Bar-Gat V 85351 Obala 13 jula     08,00/14,30h
030/312-219
S Čeluga 85353 Čeluga bb       08,00h/14,30h
030/341-126
S Sutomore 85355 Ulica Vuka Karadžića bb        08,00h/14,30h
030/374-312
S Pečurice 85356 Pečurice bb        08,00h/14,30h
030/361-222
Žukotrlica
85359
Žukotrlica bb

030/353-920
S Ulcinj
85360
Majke Tereze bb
07,00h/20,00h
030/412-999
S Ulcinj 85362 Hafis ali Ulqinaku bb
08,00h/14,30h
030/412-256
S Vladimir 85366 Skadarski put bb 08,00h/14,30h
030/459-237
T Velika plaža
85361
Velika plaža bb
 
Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta