Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Berane
 
O kompaniji

RCP Berane

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Berane
 
 

 
Mjesto
  Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
S Berane
84300
Ulica IV crnogorske brigade br. 5
07,00h/20,00h
U Lubnice
84306
Lubnice bb
08,00h-14,30h
S Petnjica 
84312
Petnjica bb
08,00h/14,30h
S Andrijevica
84320
Ulica Branka Deletića bb
07,00h/14,30h
U Trepča 84322 Selo Trepča bb 08,00h-14,30h
U Murino 84323 Murino bb 08,00h-14,30h
S Plav 84325 Čaršijska bb 07,00h/14,30h
S Gusinje 84326 08,00h/14,30h
S Rožaje
84310
Ulica 13. jula
07,00h/20,00h
S Skarepača
84311
Skarepača bb
08,30h/14,30h
S Bać 84314 Bać bb 08,30h/14,30h
U Biševo 84315 Biševo bb 08,30h/14,30h
 
  
             Legenda:
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta