Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Bijelo Polje
 
O kompaniji

RCP Bijelo Polje

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Bijelo Polje
 
 

 
Mjesto
Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Bijelo Polje
84000
Ulica Tomaša Žižića bb
07,00h/20,00h
050/420-000
U Bistrica 84206 Bistrica bb 08,00h/14,30h

U Tomaševo 84212 Tomaševo bb 08,00h/14,30h
050/478-955
U Pavino Polje 84213 Pavino Polje bb 08,00h/14,30h
050/476-955
U Zaton 84303 Zaton bb 08,00h/14,30h
050/475-110
U Lozna 84305 Lozna bb 08,00h/14,30h
050/475-710
S Mojkovac 84205 Trg Ljubomira Bakoča bb 07,00h/20,00h
050/472-701
S Kolašin 81210 Trg borca bb 07,00h/20,00h
020/865-031
U Manastir Morača
81215
Manastir Morača bb
08,00h/14,30h

U Dragovića Polje
81216
Dragovića Polje bb
08,00h/14,30h

U Mateševo
81217
Mateševo bb
08,00h/14,30h

 
             Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta