Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Budva
 
O kompaniji

RCP Budva

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Budva
 
 

 
Mjesto
Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Petrovac
85300
Trg br. 1
08,00h/14,30h

S Budva
85310
Mediteranska ulica br. 8
07,00h/20,00h
033/452-401
S Budva 85311 Podkošljun bb 08,00h/14,30h
033/459-479
S Budva Stari grad
85313
Vrzdak 5
08,00h/14,30h
033/403-500
S Sveti Stefan 85315 Ulica Stefana Mitrovića, Pržno 08,00h/14,30h
033/468-202
S Bečići 85316 Ulica omladinskih brigada bb 08,00h/14,30h
033/471-514
U Lastva Grbaljska 85317 Lastva Grbaljska 08,00/14,30h
033/463-565
S Budva 85312 Mainski put br. 64 08,00h/14,30h

S Radanovići
85318
Radanovići bb
08,00h/14,30h
032/363-183
S Kotor
85330
Njegoševa ulica 213
07,00h/20,00h

S Dobrota 85331 Dobrota bb 08,00h/14,30h
032/334-001
S Dobrota 2  85333 Sveti Stasije 08,00h/14,30h
S Stoliv 85334 Donji Stoliv bb 08,00h/14,30h
032/336-631
S Prčanj 85335 Prčanj bb 08,00h/14,30h
032/337-221
S Perast 85336 Perast bb 08,00h/14,30h
032/373-509
S Risan 85337 Risan bb 08,00h/14,30h
032/371-094
S Morinj 85338 Morinj bb 08,00h-14,30h
032/373-140
S Stari grad Kotor 85339 Stari grad 07,30h-20,30h
032/301-038
 
               Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta