Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Nikšić
 
O kompaniji

RCP Nikšić

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Nikšić
 
 

 

Mjesto
Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Nikšić
81400
Ulica Save Kovačevića br. 3 07,00h-20,00h
040/204-709
S Nikšić 81402
Njegoševa ulica bb
07,00h-20,00h
040/244-452
S Nikšić  81406
Poslovni centar "Tempo"
09,00h-16,00h;  subotom 09,00h/14,00h
040/234-044
S Nikšić 81403 Njegoševa ulica bb 07,00h-20,00h
040/212-687
U Bogetići 81417
Bogetići bb
08,00h-14,30h 067/518-060
U Brod 81425
Brod bb
08,00h-14,30h 040/280-657
S Kočani 81404 Kočani bb 08,00h-14,30h
040/256-126
S Kličevo 81405 Kličevo bb 08,00h-14,30h
040/252-258
U Miolje Polje 81418 Miolje Polje bb 08,00h-14,30h
040/250-780
U Grahovo 81420 Grahovo bb 08,00h-14,30h
040/275-012
U Krstac 81422 Krstac bb 08,00h-14,30h
067/806-910
U Vraćenovići 81426 Vraćenovići bb 08,00h-14,30h
040/732-027
U Velimlje 81428 Velimlje bb 08,00h-14,30h
   
U Vidrovan 81431 Vidrovan bb 08,00h-14,30h
040/259-001
U Donja Brezna 81432 Donja Brezna bb 08,00h-14,30h
069-482-518
S Plužine 81435 Plužine bb 08,00h-14,30h
040/271-316
U Trsa 81437 Trsa bb 08,00h-14,30h
069-776-601
S Žabljak
84220 Ulica durmitorskih ratnika 07,00h-20,00h
052/ 361-287
U Njegovuđa 84224 Njegovuđa bb 08,00h-14,30h
052/366-001
S Šavnik 81450 Šavnik bb 08,00h-14,30h
040/266-220
U Gornja Bukovica 81453 Gornja Bukovica bb 08,00h-14,30h
040/267-173
U Boan 81455 Boan bb 08,00h-14,30h
040/268-214
           S Pljevlja
84210
      V. Jakića br. 2
07,00h-20,00h
052/321-021
U Vrulja
84214
Vrulja bb
08,00h-14,30h
067-354-191
U Gradac
84215
Gradac bb
08,00h-14,30h
052/705-705
U Kovačevići 84216 Kovačevići bb 08,00h-14,30h
069-146-706
U Boljanići 84217 Boljanići bb 08,00h-14,30h
068-663-140
U Šula 84218 Šula bb 08,00h-14,30h
067-413-487
U Odžak 84219 Odžak bb 08,00h-14,30h
067-264-513
U Kosanica 84223 Kosanica bb 08,00h-14,30h
052/705-903
U Vilusi 81423
Vilusi bb
08,00h-14,30h
067/518-060
 
             Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta