Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Podgorica
 
O kompaniji

RCP Podgorica

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Podgorica
 
 

 
Mjesto Poštanski
broj
Adresa Radno
vrijeme

Express pošta Podgorica
80000
Orahovačka bb
07,00h-20,00h
Dostavna pošta Podgorica
81000
Orahovačka bb
07,00h-19,00h
S Podgorica
81101
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog
07,00h-20,00h
S Podgorica
81102 
Orahovačka ulica bb
07,00h-20,00
S Podgorica
81103
Moskovska ulica br. 32
07,00h-20,00h
S Podgorica
81104           
Ulica Peka Dapčevića bb
07,00h-20,00h
S Podgorica 81105 Ulica 8. jula bb 08,30h-16,00h
S Podgorica 81106 Ulica 27. marta br.38 07,00h-19,00h
S Podgorica 81107 Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 121-123 07,00h-20,00h
S Podgorica 81108 Ulica bratstva i jedinstva bb 07,00h-20,00h
S Podgorica 81109 Tržni centar Bazar 08,00h-22,00h
S Podgorica 81110 Zgrada Centra bezbjednosti 08,00h-18,00h
S Podgorica 81111 Donja Gorica bb 08,00h-16,00h
SPodgorica                    
81112
Delta City
10,00h-22,00h
S Podgorica 81113 Ulica Nikole Tesle A8 07,00h-20,00h
S Podgorica 81114 Tržni centar FORUM (Franca)
08,00h-21,00h
S Podgorica 81115 Ulica Marka Miljanova br.1 08,00h-15,30h
S Podgorica 81116 Aroma Stari aerodrom 07,00h-20,00h
S Podgorica 81117 Mall of Montenegro 09,00h-22,00h
S Podgorica
81118
Vasa Raičkovića br. 24
07,00h-20,00h
S Podgorica
81119
Ul. Jovana Popovića Lipovca br. 13
07,00h-20,00h
Podgorica
81120
The Capital Plaza Centar, Ul. Sheikh Zayed 13
10,00h-22,00h
S Podgorica 81121
Market "Roda" Masline
07,00h-21,00h
S Podgorica 81122
Brskutska 5, Zlatica
08,00h-21,00h
S Podgorica 81123 Ulica Miloja Pavlovića br. 5 08,00h-16,00h
S  Podgorica 81124 Novice Cerovića br. 7, Konik 07,00 -20,00h
S Podgorica 81125 Ulica Pete proleterske br. 36 08,30h-14,30h
U  Lijeva Rijeka
81204
Lijeva rijeka bb
08,00h-14,30h
U Ubli  81205 Ubli bb 08,00h-14,30h
S Tuzi 81206 Tuzi bb 08,00h-18,00h
U Bioče 81214 Bioče bb 08,00h-14,30h
S Golubovci 81304 Golubovci bb 07,00h-18,00h
S Danilovgrad 81410 Ulica Baja Sekulića br. 8 07,00h-20,00h
S Spuž 81412 Spuž bb 08,00h/14,30h
U Slap na Zeti 81415 Slap na Zeti 08,00h-14,30h
U Glava Zete 81416 Glava Zete 08,00h-14,30h
S Cetinje
81250
Njegoševa ulica br. 28
07,00h-20,00
U Rijeka Crnojevića
81253
Rijeka Crnojevića bb
08,00h-14,30h
U Ljubotinj
81254
Ljubotinj bb
08,00h-14,30h
U Njeguši
81255
Njeguši bb
08,00h-14,30h
U Ceklići 81257 Ceklići bb 08,00h-14,30h
U Čevo 81258 Čevo bb 08,00h-14,30h
U Bata 81259 Bata bb 08,00h-14,30h
U Trešnjevo 81260 Trešnjevo bb 08,00h-14,30h
 
 
             Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta