Posta Crne Gore
 
PočetnaE-post MontenegroSMS obavještenje
 
E-post Montenegro

SMS obavjestenje za pošiljke E-trgovine

Primaoci pošiljki E-trgovine, koje Poštin dostavljač prilikom dostave nije pronašao na adresi, sms-om će biti obaviješteni gdje i kada mogu preuzeti svoj paket. Implementacijom servisa sms obavještenja, Pošta Crne Gore je omogućila korisnicima da u najkraćem roku budu informisani o prispijeću pošiljke i neuspjeloj dostavi, te vremenu i mjestu preuzimanja paketa čiji je sadržaj roba kupljena na Internetu.

Poštin dostavljač, nakon što primaoca pošiljke nije pronašao na adresi koja je navedena, posebno registruje paket i unosi podatke o pošiljci i primaocu. Svaki korisnik, čiji je broj telefona naveden na pošiljci, dobiće sms obavještenje.

Servis je u ovom trenutku aktivan za teritoriju Podgorice, a do kraja mjeseca biće aktiviran i u ostalim gradovima Crne Gore.

Servisom sms obavještenja Pošta na jednostavan način informiše svoje korisnike o statusu pošiljaka E-trgovine, te poboljšava kvalitet kompletnog procesa od prijema do uručenja.

Sugerišemo našim korisnicima da, kada je riječ o paketima E-trgovine, prilikom porudžbe, navedu i ispravan broj mobilnog telefona.