Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiOrganizacijaSektori i službe
 
O kompaniji

Sektori i službe

 

 
Sektor za poštansku eksploataciju i prodaju
Direktor Darko Sinđić
E-mail: darko.sindjic@postacg.me

Sektor za usluge
Direktorica Lidija Perović
Telefon:(+382 20) 40 39 33
E-mail:lidija.perovic@postacg.me
 
Sektor za express usluge
Direktorica Maja Otašević
Telefon:(+382 20) 40 39 79
E-mail:maja.otasevic@postacg.me
 
Sektor za platni promet i izvještavanje
Direktorica Jovana Sjekloća
Telefon: (+382 20) 40 39 58
E -mail: jovana.sjekloca@postacg.me

Sektor za informaciono-telekomunikacione tehnologije
Direktorica Olivera Bošković
Telefon:(+382 20) 40 39 84
E-mail:olivera.boskovic@postacg.me
 
Sektor za ekonomske poslove
Direktorica Vanja Milošević
Telefon:(+382 20) 40 39 41
E-mail:vanja.mijovic@postacg.me
 
Sektor za opšte poslove
Direktor Nebojša Filipović
Telefon:(+382 20) 40 39 08
E-mail:nebojsa.filipovic@postacg.me
 
Sektor za pravne i kadrovske poslove
Direktorica Tatjana Vujošević
Telefon:(+382 20) 40 39 04
E-mail:tatjana.vujosevic@postacg.me
 
Sektor za kvalitet 
Direktorica Slađana Vujović
Telefon:(+382 20) 40 39 07
E-mail:sladjana.vujovic@postacg.me

Samostalna služba unutrašnje kontrole
Direktorica Mileva Eraković
Telefon:(+382 20) 40 39 55
E-mail:mileva.erakovic@postacg.me

Samostalna služba zaštite
Direktorica Nataša Vukčević
Telefon:(+382 20) 40 39 47
E-mail:natasa.vukcevic@postacg.me

Samostalna služba za brigu o korisnicima
Direktorica Vesna Vratnica
Telefon:(+382 20) 40 39 65
E-mail:vesna.vratnica@postacg.me