Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKvalitetStandardi
 
O kompaniji

Standardi

ISO standardi i zašto ih Pošta uvodi u primjenu
 
ISO (International Organisation for Standardization) je Međunarodna organizacija za standardizaciju, od čega i potiče naziv za ISO standarde. ISO predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svjetska institucija za razvoj standarda. Dio ključnih ISO standarda razrađenih u okviru ove organizacije, koje je primjenila Pošta Crne Gore u svom organizacionom dijelu: Hibridna pošta, su sljedeći:
  • Sistem menadžmenta kvalitetom -ISO 9001
  • Sistem ekološkog menadžmenta -ISO 14001
  • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija -ISO 27001
  • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih -OHSAS 18001
Hibridna pošta je organizacioni dio Pošte koji se bavi peronalizovanom štampom, insertovanjem i kovertiranjem dokumenata na bazi zahtjeva i podataka korisnika ovih usluga. Izabrani standardi za Hibridnu poštu obuhvataju sve oblasti rada koje utiču na kvalitet usluga Hibridne pošte, obuhvatajući i zaštitu zdravlja i bezbjednosti zaposlenih i zaštitu životne okoline, kao komponenti ukupnog kvaliteta procesa rada u Hibridnoj pošti. 

Generalno poznata stvar je da primjena ISO standarda povećava konkurentnost preduzeća, jer korisnicima šalje poruku da je kvalitet proizvoda i usluga garantovan i da ima sve mehanizme kontrole kvaliteta i postupke za zaštitu korisnika. Na nivou države, primjena ISO standarda u preduzećima i institucijama stvara naučno-tehnološke osnove za obezbjeđenje lanca kvaliteta u mreži ponude proizvoda  i usluga u sferi pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog domena. 

ISO standardi u svijetu

Trend uvođenja standarda u primjenu pokazuje  da Evropsko područje prednjači u tome. Evropa je prva započela sa značajnijom primjenom standarda ISO 9001. U tabeli koja slijedi vidi se da je Evropa 1993.g. participirala u ukupnom broju sertifikata od 46.571 na svetskom nivou sa 37.779 sertifikata ili 81,1%, a da se u 2016. taj broj popeo na 1.105.937 od čega Evropi pripada 451.415 ili 40,8%. Broj sertifikata za ISO 9000 se od 1993.g do 2016 brojno uvećao preko 23 puta, dok se procenat uvedenih standard u Evropi smanjio na 40,8%, jer su se standardi raširili na druge kontinente koji su prezuzeli značajan udio u ukupnom broju sertifikata, što je očigledno iz podataka donje tabele ( izvor: ISO Survey of Management System Standard Certifications 2016., https://www.iso.org/the-iso-survey.html) 
 #ededed
#ffdab9

 Year  1993  2016
 Total  46571 100%  1105937 100%
 Africa  1009 2.2%  13378 1.2%
 Central and South America  140 0.3%  52094 4.7%
 North America  2613 5.6%  44252 4.0%
 Europe  37779 81.1%  451415 40.8%
 East Asia and Pacific  4767 10.2%  480445 43.4%
 Central and South Asia  74 0.2%  41370 3.7%
 Middle East  189 0.4%  22983 2.1%
            

Organizacija ISO vodi i podatke o sertifikovanim organizacijama za različite standarde, iz kojih se vidi da se iz godine u godinu taj broj povećava. Prema dokumentu "ISO Survey of Management System Standard Certifications 2016” , ukupan broj izdatih sertifikata na svjetskom nivou  u 2016.godini bio je sljedeći
 
 
Iz zadnje kolone se može videti stalni značajan rast broja sertifikovanih organizacija, što je samo po sebi pokazatelj da se standardi razvijaju i sve više primjenjuju, počevši od najrazvijenijih zemalaj Evrope pa do manje razvijenih kontinenata i regiona. 
Na osnovu iznijetih podataka, jasno je da je uključivanje u ovaj proces značajno i sa državnog aspekta. Pošta je i u ranijim periodima primjenjivala ISO standarde, a sada je pristupila primjeni navedenih standarda iz potrebe da odgovori zahtjevima tržišta. Time ujedno daje i svoj doprinos ukupnoj standardizaciji u Crnoj Gori, kao jednoj od poluga napretka savremenog društva.