Početna strana   English  
Pretraga:   
 
 
Želim da znam...

. . .


Kako da adresiram ... obično pismo?
  
Pravilno napisana adresa obezbjeđuje brzo i sugurno uručenje vaše pošiljke.
 
Neophodno je da adresa primaoca sadrži:
 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.

Primjer adresiranja običnog pisma

Zapamtite:
 • Ukoliko je primalac podstanar, pored njegovog imena potrebno je napisati i ime vlasnika stana
 • Adresa ne može biti ispisana grafitnom olovkom
 • U pisanju adrese koristite arapske brojeve
 • Ime grada, odnosno mjesta i ime odredišne zemlje pišite velikim slovima
 • Ime zemlje obavezno pišite na posljednjoj liniji adrese
 • Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju koristite isključivo latinično pismo, međunarodno poznat jezik, a ukoliko ste u mogućnosti, adresu napišite i na jeziku zemlje odredišta
 
Adresa primaoca se nalazi u desnom donjem dijelu adresne strane i mora biti paralelna sa dužom stranom koverte.
 
U cilju bolje čitljivosti adrese i sortiranja vaše pošiljke, Svjetski poštanski savez propisao je standarde adresiranja. Svaka zemlja članica ima pravo da modifikuje ove standarde, ali ne prelazeći propisane limite kada je riječ o pozicioniranju adrese na adresnoj (prednjoj) strani koverte. Dakle, prostor predviđen za adresu je:
 • najmanje 15 mm od desne ivice koverte
 • najmanje 15 mm od lijeve ivice koverte
 • najmanje 40 mm od gornje ivice koverte
 • najmanje 15 mm od donje ivice koverte
 • početno slovo adrese ne smije biti dalje od 140 mm u odnosu na desnu ivicu koverte

Adresa pošiljaoca, kada je riječ o običnim pošiljkama, nije obavezna, ali je preporučljiva. Ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane ili na poleđini koverte.

 
 
Visit RGB Group presentation