Početna strana   English  
Pretraga:   
 
 
Poštanska mreža

. . .


CP Cetinje
 
 
Pošte u okviru Centra pošta Cetinje
 
Mjesto
    Poštanski broj
Adresa
Telefon
S Cetinje
81250
Njegoševa ulica br. 28
041/234-001
U Rijeka Crnojevića
81253
Rijeka Crnojevića bb
041/239-411
U Ljubotinj
81254
Ljubotinj bb
 067-543-671
U Njeguši
81255           
Njeguši bb
 067-527-268
U Ceklići 81257 Ceklići bb     067-511-861
U Čevo 81258 Čevo bb     069-208-463
U Bata 81259 Bata bb     069-057-061
U Trešnjevo 81260 Trešnjevo bb     069-208-463
 
 
             Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta
 
 
 
Visit RGB Group presentation