Dogovoreno povećanje zarada zaposlenim sa najnizim zaradama

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE – POŠTA CRNE GORE I REPREZENTATIVNI SINDIKAT „NOVA SINDIKALNA ORGANIZACIJA POŠTE CRNE GORE“ DOGOVORILI POVEĆANJE ZARADA ZAPOSLENIH SA NAJNIŽIM ZARADAMA Dana 08.05.2023. i 10.05.2023. godine na inicijativu reprezentativnog sindikata održani su sastanci između predstavnika „Nove Sindikalne Organizacije Pošte Crne Gore“ i predstavnika Pošte Crne Gore, radi stvaranja dodatnih pretpostavki za poboljšanje uslova rada […]

Reagovanje na tekst objavljen u dnevnim novinama Dan

REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNIM NOVINAMA „DAN“ POD NASLOVOM „POŠTA CRNE GORE U PROŠLOJ GODINI POTROŠILA PUNO PARA ZA MALE NABAVKE – DALI 450 HILJADA ZA PLAKARE, CVIJEĆE, FOTELJE, BAJADERE…“ Povodom neistinitih navoda objavljenih u dnevnim novinama “Dan”, dana 12. maja 2023. godine, na naslovnoj strani i na strani 5 u tekstu pod naslovom […]

Novi informacioni sistem osnova za uspješnu i savremenu Poštu Crne Gore

Pošta Crne Gore je nedavno uvela novi informacioni sistem koji će zamijeniti više zastarjelih, a po pitanju efikasnosti veoma ograničenih sistema, ali i objediniti one sisteme koji su u upotrebi čime će cjelokupan sistem biti znatno unapriijeđen.  Naime, novo rukovodstvo je u Pošti zateklo set različitih informacionih sistema koji nijesu međusobno povezani (devet sistema), nijesu […]

Kopije računa EPCG u svim poštama

Prepis računa za električnu energiju građani od danas mogu dobiti u svim poslovnicama Pošte Crne Gore.Za kopiju EPCG računa korisnik mora znati pretplatni/naplatni broj.Podsjetimo, osim prepisa računa za električnu energiju, u poštama su dostupni i prepisi računa T-COM-a, M:TEL-a i mobilnog operatera ONE.