Opšti uslovi poslovanja za vršenje kurirskih i express usluga

Opšti uslovi poslovanja za vršenje kurirskih i express usluga