Ovlascenje za preuzimanje digitalnog certifikata (stranci)

Ovlascenje za preuzimanje digitalnog certifikata (stranci)