Dostava pošiljaka sa AliExpress-a funkcioniše nesmetano

Dostava pošiljaka sa AliExpress-a funkcioniše nesmetano

Povodom upita upućenih Pošti Crne Gore u vezi sa navodima da je internet platforma za trgovinu putem interneta AliExpress raskinula ugovor sa Poštom Crne Gore, obavještavamo crnogorsku javnost da Pošta Crne Gore sa ovom platformom nikada nije imala zaključen ugovor. Naručivanje pošiljaka preko ove platforme funkcioniše nesmetano i dostava se vrši na isti način kao i do sada.

Cjelokupan međunarodni poštanski saobraćaj funkcioniše nesmetano i sve pošiljke koje pristižu iz inostranstva preko partnerskih poštanskih uprava uredno su dostavljene fizičkim i pravnim licima koja su označena kao primaoci, kao što je i do sada bio slučaj.

Želeći da umanjimo zabrinutost građana Crne Gore, podsjećamo da tačne i provjerene informacije u vezi sa uslugama Pošte Crne Gore mogu dobiti pozivom na broj 19895 ili dostavljanjem pitanja na email: info@postacg.me.