Preuzimanje digitalnog certifikata

Preuzimanje digitalnog certifikata

Certifikat certifikacionog tijela PostaCG CA i dostupni softveri

Prije upotrebe tokena potrebno je instalirati Certifikat Certifikacionog tijela PošteCG koji ste dobili na CD-u, a isti je moguće preuzeti i sa link-a:

Dvoklikom na certifikat pokrećete instalaciju i prilikom instalacije, certifikat smještate u Trusted Root Certification Authorities.

Nakon toga, neophodno je instalirati SafeNet Authentication Client software od eToken-a, koji je smješten folderu „Instalacija softvera za eToken“ na CD-u, takođe, iste je moguće preuzeti i sa linkova:

U zavisnosti koji operativni sistem koristite, pokrećete tu verziju instalacije.

Napomena: Ukoliko posjedujete stariju verziju softvera, potrebno je prvo deinstalirati staru verziju. Prilikom deinstalacije, neophodno je obrisati i settings od stare verzije tokena, gdje Vas pita da li zadržavate stara podešavanja (“Do you want to save the SafeNet Authentication Client configuration settings on this computer” – kliknuti “No”).

Preuzmite Pravilnik o postupcima izdavanja certifikata i zaštiti sistema

Na link-u https://drive.google.com/drive/folders/1Ry9G7uuxoHnvcwSEzbFvtXlI1Jc-UoXT?usp=sharing je folder sa 32 i 64-bitnom instalacijom software-a od eToken-a.

Potrebno je prvo deinstalirati staru verziju (obrisati i settings od stare verzije tokena, prilikom deinstalacije pita da li zadržavate stara podešavanja) i nakon toga pokrenuti instalaciju nove verzije.


Preuzmite Pravilnik o postupcima izdavanja certifikata u PDF formatu