Preuzimanje digitalnog certifikata

Preuzimanje digitalnog certifikata

Certifikat certifikacionog tijela PostaCG CA i dostupni softveri

Na link-u https://drive.google.com/drive/folders/1Ry9G7uuxoHnvcwSEzbFvtXlI1Jc-UoXT?usp=sharing je folder sa 32 i 64-bitnom instalacijom software-a od eToken-a.

Potrebno je prvo deinstalirati staru verziju (obrisati i settings od stare verzije tokena, prilikom deinstalacije pita da li zadržavate stara podešavanja) i nakon toga pokrenuti instalaciju nove verzije.


Preuzmite Pravilnik o postupcima izdavanja certifikata u PDF formatu