Filatelistički rječnik

Filatelistički rječnik

B

Blok je dio izdanja i on sadrži marku izdanja koja je zupčanjem odvojena od „okvira“ koji predstavlja slobodni izraz umjetnika/grafičkog dizajnera, a nadovezuje se na temu izdanja.

Č

Čiste/nežigosane marke – nežigosane marke treba da su očuvane, sa svježom i originalnom bojom i da imaju ispravnu gumu. Ukoliko je guma potpuno neoštećena i bez ,,falka“ marka je vrednija.

F

Filatelistički pribor  – u filatelstički pribor spadaju: pincete, lupe, albumi, klaseri, zubomjeri i drugo

  • Filatelistička pinceta  je osnovni dio pribora. Filatelističko pravilo glasi: „Marka se ne hvata prstima već pincetom“. Ona je na vrhovima zaobljena i tupa, a sa spoljne i unutrašnje strane potpuno glatka, da se marka ne bi oštetila. Po pravilu su sve od nerđajućeg čelika.
  • Filatelistički album  je specijalno izrađena sveska tvrdih korica sa filatelističkim materijalom određene godine ili izdanja
  • Filatelistički klaser  je mapa od listova sa učvršenim trakama od specijalne vrste plastike ili celofana u koje sakupljači maraka skupljaju markice
  • Zubomjer se koristi za utvrđivanje vrste i rasporeda zupčanja. Za određivanje veličine zupčanja utvrđena je međunarodno prihvaćena mjera kojom se utvrđuje koliko ima zubaca na dužini od dva santimetra. Tehnika mjerenja je vrlo jednostavna, marka se položi na zubomjer i prostim ujednačavanjem zubaca marke sa podiocima na zubomjeru čita se rezultat


Falsifikati
– radi zaštite od falsifikata vrši se ispitivanje ispravnosti maraka, pretiska i žigova. Ovo rade stručnjaci koji obavljaju tzv. ateste. Falsifikati mogu biti na štetu sakupljača i pošte.

Filatelističke berze  su skupovi prodaje i razmjene filatelističkih proizvoda, materijala i literature, na kojima se izlažu trgovci, kolekcionari, filatelistička udruženja i izdavači, pa i poštanske uprave

Foto papir  je najčešće tamne boje, prikladan je za opremanje izložaka, a koristi se za izlaganje grafičkih prikaza, mapa i grafikona.

G

Gumiranje – nežigosane marke na poleđini su gumirane, mada neke zemlje izdaju i negumirane marke.  U posljednje vrijeme upotrebljava se i prethodno gumirani papir.

H

Havid je dvostrana folija izrađena od posebnog plastificiranog bezbojnog materijala. Na poleđini je presvučen slojem ljepila radi lakšeg pričvršćivanja na karton ili drugu pozadinu, da bi se u njega umetnula poštanska marka. Služi za čuvanje, zaštitu i jasnu vidljivost poštanske marke, bloka, maksimum karte, FDC koverta i ostalog filatelističkog materijala.

K

Karnet niz maraka međusobno povezanih, tj. perforsanih, koje su međusobno temetski vezane. Marke sadržane u karnetu imaju specifični način pakovanja – koricu karneta.

Koverat prvog danaFDC ( first day cover, engl.) je koverat koji se pojavljuje istog dana kada i odgovarajuća prigodna poštanska marka ili serija maraka. Svojim motivom i odgovarajućim tekstom u potpunosti dopunjuje prigodnu marku. Ovakvi koverti često se žigošu žigom koji nosi i oznaku ,,prvi dan“.

Katalog poštanskih maraka – katalogizacija označava popis svih maraka jedne zemlje ili grupe zemalja, na način što se prvo označi godina izdanja marke, eventualno datum, naziv izdanja, autor idejnog rješenja, način izrade marke, vrste korišćenog papira i zupčanje.

M

Maximum karta – MC ovo je idealna filatelistička cjelina u vidu poštanske karte na kojoj je reprodukovan motiv koji tematski odgovara prigodnom izdanju marke nalijepljen na karti, na strani slike, i žigosane žigom prvog dana ili odgovarajućim prigodnim poštanskim žigom.

Makulatura – u promet se puštaju samo ispravne marke. Marke sa nedostacima u izradi odbacuje se kao makulatura. Ove marke se uništavaju, ali, ponekad, na nedozvoljen način dospiju na tržište. Greške u štampi mogu nastati na više načina. Događa se da se pojedine marke odštampaju u boji ili papiru neke druge vrijednosti.

N

Nominalna vrijednost marke (nominala)  je zvanično iskazana novčana vrijednost marke u nacionalnoj valuti.

P

Prigodna marka prigodne marke svojom slikom ili motivom obilježavaju neki značajan događaj, jubilej ili datum iz nacionalne ili svjetske istorije, značajne sportske i druge manifestacije.

Prigodni koverat – specijalno izrađen koverat koji je ilustrovan na lijevoj strani, obično crtežom ili simbolom i prigodnim tekstom, kojim se obilježava izvjestan događaj, jubilej i slično, sa nalijepljenim markama bilo kog izdanja i žigosanim odgovarajućim prigodnim poštanskim žigom.

Poništena/žigosana marka – marke se sakupljaju žigosane i nežigosane. Žigosane marke treba da budu čisto i uredno žigosane. Neke žigosane marke znatno su rjeđe od nežigosanih. Zbog toga treba obratiti pažnju na ispravnost žigova, tj. da li je riječ o originalnom poštanskom žigosanju ili su marke žigosane uslužno (na zahtjev pojedinaca za vrijeme tečaja maraka) ili naknadno (žigosane poslije povlačenja iz upotrebe).

Prigodan poštanski žig  je žig mjesta I datuma sa crtežom, simbolom ili prigodnim tekstom kojim se dopunjuje prigodno izdanje poštanske marke. Ovaj žoig se upotrebljava samo u određenoj pošti na dan puštanje u promet prigodne marke.

R

Redovna marka  – redovne marke su za opštu upotrebu.

S

Serija maraka  izdanje poštanskih maraka sadrži jednu ili više maraka. Niz maraka u jednom izdanju zove se serija.

Š

Šalterski tabak  – šalterski tabak odnosi se na redovne poštanske marke koje se štampaju, obično, u tabacima od 50 ili 100 maraka. 

T

Tabačić tabačić je pojam koji se odnosi na štampanje, najčešće, 4, 8, 16 ili 20 maraka sa vinjetom i predstavljaju posebnu filatelističku vrijednost. Na tabaku se može nalaziti jedna ili sve marke u seriji prigodnog izdanja.

Tiraž – ukupan broj odštampanih poštanskih maraka u jednom izdanju (redovnih ili prigodnih).

U

Uglovi  spadaju u filatelistički pribor. Napravljeni su od specijalne providne samolepljive plastike i koriste se za učvršćivanje maraka, FDC koverata, MC karti u albumima.

V

Vinjeta je dio tabačića u obliku marke, predstavlja likovno rješenje autora i nema upotrebnu vrijednost, tj. nema nominalu. Služi da poboljša ukupan vizuelni i grafički izgled tabaka.

Z

Zupčanje (perforacija)  označava sitne probode po marginama markica u štamparskom tabaku. Na taj način poštanske marke se sa lakoćom odvajaju jedna od druge( cijepaju) a da se ne oštećuju. 

Zupčanje se obavlja mašinama i različitim zumbama, pri čemu prema vrsti zumbe imamo linijsko, češljasto i okvirno zupčanje.