“100 god. od rođenja Čeda Vukovića”

“100 god. od rođenja Čeda Vukovića”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zorana Tošić
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis