“100 godina Medovske katastrofe”

“100 godina Medovske katastrofe”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35,00x29,00mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis